Danh sách 7 khu kinh tế ở Việt Nam

Giới thiệu

Dự án Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên (tên tiếng Anh: Natural Capital Management – NCM) được xây dựng nhằm mục đích nhận diện những thách thức nghiêm trọng nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu long (ĐBSCL) phải đối mặt, từ đó phân tích, xây dựng giải pháp thích nghi và khuyến nghị chính sách ứng phó dựa trên những bằng chứng khoa học vững chắc. Đối tượng mà những kết quả này hướng tới là các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học, doanh nghiệp, công chúng và các bên liên quan khác. Dự án được tài trợ bởi Galaxy Studio và Dragon Capital, dự kiến triển khai trong vòng 5 năm, và là nguồn lực để Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (thuộc Đại học Fulbright Việt Nam) nghiên cứu, đối thoại chính sách, và cung cấp các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các đối tác trong và ngoài nước về những vấn đề môi trường cấp bách và chính sách công tại ĐBSCL. Dự án ưu tiên giải quyết các vấn đề về:

  • Chuyển đổi nông nghiệp
  • Năng lượng
  • Ô nhiễm không khí và sức khỏe cộng đồng
  • Biến đổi khí hậu
  • Lũ lụt
  • Cơ sở hạ tầng khu vực
  • Hợp tác xuyên biên giới

Tìm hiểu thêm

Tin mới nhất

Xem tất cả