Góc nhìn thích ứng sản xuất nông nghiệp tại Bến Tre

Ngày đăng: 14/09/2022

Châu Thành, Bến Tre

Chuyên đề nghiên cứu 'Thích ứng sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh môi trường sinh thái vùng thay đổi tại Bến Tre'.

Thông tin thêm tại đây.