Khoanh vùng năn tượng bằng thiết bị bay không người lái tại Bạc Liêu

Ngày đăng: 26/05/2022

Phong Thạnh Tây A, Phước Long, Bạc Liêu

Nghiên cứu thí điểm khoanh vùng và tính sinh khối cỏ năn tượng (Scirpus littorialis) phục vụ quy hoạch nguồn cung cỏ năn tượng cho Chương trình Xây dựng và Phát triển Làng nghề Nông thôn do quỹ MCF (Mekong Conservancy Foundation) tài trợ.

Thông tin thêm tại đây.