Góc nhìn thích ứng sản xuất nông nghiệp tại Đồng Tháp

Ngày đăng: 14/09/2022

Thanh Bình, Đồng Tháp

Chuyên đề nghiên cứu 'Thích ứng sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh môi trường sinh thái vùng thay đổi tại Đồng Tháp'.

Thông tin thêm tại đây.